Nieuw in de juli versie 2017 Opleidingssoftware Coachview

27 juni 2017

Deze juli versie zit vol met kleine juweeltjes. 21 stuks nieuwe functies, of aanpassingen. Wil je het optimale uit Coachview halen, dan lees je natuurlijk alles. Heb je het druk? Scan dan vooral even op de modules die je gebruikt. Kun je weer vol aan de slag. Gebruik je de planningsmodule? Lees dan zeker verder, de oude variant ruilen we binnenkort in voor de nieuwe versie.

 

De 3 belangrijkste zaken van deze release

 

Deelnemers verplaatsen

Je kunt een deelnemer nu direct verplaatsen naar een andere opleiding. Een feest voor wie flexibel plant, of vaak met wijzigingen te maken heeft.

 

Bewerken vanuit planningsmodule (laatste béta versie)

Je kan nu de inhoud van onderdelen bewerken. Tijd, datum, docenten toevoegen of verwijderen, locaties toevoegen of verwijderen. Een hele fijne aanpassing die ervoor die naast overzicht, ook grip biedt op je opleidersplanning.

 

 

Herinneringen rondom facturen automatiseren

Nog zo een functie waarmee je veel tijd bespaart: automatisch betalingsherinneringen versturen. Stel het in via Automatische acties. Het enige dat je daarna nog hoeft te doen is niet vergeten aan te geven dat er betaald is. Fijn! - Neem contact op met de helpdesk als je dit graag ingesteld wil hebben -

 

Backoffice Coachview

hier organiseer en administreer je je opleidingen

Opleidingen

 

Deelnemers verplaatsen van opleiding
Je kunt een deelnemer nu direct verplaatsen naar een andere opleiding. Een feest voor wie flexibel plant, of vaak met wijzigingen te maken heeft.

 

Nieuwe kolommen lijstaanvraag en presentieregistratie
Bij de lijst aanvraag kun je nu de volgende kolommen instellen: Voornaam achternaam tussenvoegsels en voorletters van de contactpersoon. In de lijst presentieregistratie in een onderdeel, kan je nu de kolom bedrijfaanvraag toevoegen. Dat toont het bedrijf van de persoon van de aanvraag.

 

Lijst maken van relatieve resultaat
Stel binnen een ResultaatDefinitie nu een lijstje samen van ResultaatTypeRelatief. Zo zorg je dat iemand alleen het juiste type relatieve resultaat kiest. Hoe: Resultaten > relatieve resultaten > lijstje aanmaken (kon al) Resultaattype relatief.

 

Absolute resultaten middelen
Gemiddelde van absolute resultaten kun je nu tonen van een persoon over de opleidingsvraag.

 

Saldomutatie nu terug te kijken via een menukop
Hier kan je alle mutaties op persoonsniveau en algemeen niveau terugkijken. Op saldo, periode, of dat ie wel of niet definitief is.


 

Aanvraag apart filteren op Code
Bij een aanvraag in het aanvragen scherm kun je al zoeken op de opleidingscode in een gecombineerd veld. Nu kan dit ook in een specifiek veld, zodat je betere resultaten krijgt. Want als je code JAN is, krijg je ook alle opleidingen met code Januari, maar ook iedereen die Jan heet.

 

Lijst opleidingsvragen zoeken op meerdere opleidingssoorten tegelijk
Meerdere opleidingsvragen zoeken is mogelijk op basis van meerdere opleidingssoorten tegelijk via de knop opleidingscriteria.

 

Soort onderdeel ontkoppelen bij een opleidingssoort
en soortonderdeel kan je nu snel ontkoppelen bij één specifieke opleidingssoort. Klik in de opleidingssoort op koppelen / ontkoppelen. Het complete onderdeel verwijderen kan ook makkelijker. Als je bevestigt dat je dit wil wordt in elke opleidingssoort de koppeling zonder errors verwijderd. En daarna het opleidingssoortonderdeel.

 

Planning

 

Onderdelen bewerken vanuit de planningsmodule
Je kan nu de inhoud van onderdelen bewerken. Tijd, datum, docenten toevoegen of verwijderen, locaties toevoegen of verwijderen. Een hele fijne aanpassing die ervoor die naast overzicht, ook grip biedt op je opleidersplanning.

 

Waarschuwingen weergeven
Je kunt via de opties voortaan waarschuwingen tonen in de planningsmodule, zoals dubbelboekingen of dat er nog geen docent of locatie is gepland.

 

Tijdlijn toont álle docenten en locaties
Voortaan worden in het tijdlijnoverzicht alle docenten en locaties getoond, dus, in tegenstelling tot de vorige versie, niet alleen maar de ingeplande.

 

Laatste Béta periode
Na veel testen met klanten zijn we het er inmiddels over eens: de nieuwe planningsmodule is veel beter dan de oude. Tijd om afscheid te nemen van de huidige planningsmodule. Deze sprint verschijnt er dan ook (oud) achter de oude versie. Het béta label verdwijnt de volgende release. Gebruik de komende weken dus om rustig over te stappen op de nieuwe versie.

 

Documenten en Acties

 

Nieuwe tab actietemplates in documenttemplates
In het nieuwe tabblad actietemplates bij documenttemplates zie je precies welke actietemplates aan een document zijn gekoppeld.  Hierdoor krijg je meer inzicht in hoe je actietemplates gebruikt.

 

Webaanvraag

Voorheen matchten we een aanvraag op 4 onderdelen, om de betrouwbaarheid te vergroten doen we dat nu op 3 onderdelen.  ExternId, e-mailadres en achternaam + geboortedatum. Voorletters, tussenvoegsels en achternaam matchen we in de volgende versie niet meer.

 

Klein:
Afdeling en functie worden weer gewoon meegenomen in een webaanvraag

 

Verkoop

Meer tekens verkoopregels voor samenvoegvelden
Je hebt nu 250 tekens voor de naam van je verkoopregels / verkoopregeltemplate. Zo kun je er beter samenvoegvelden in verwerken.

 

Automatisch herinneren van facturen via Automatische Acties
Automatiseer je herinneringen met nieuwe actietemplates op factuurniveau. Dat scheelt een hoop werk. Let wel op dat je de betaling blijft bevestigen, anders ontvangt iemand een mail teveel. 

 

Factuur definitief maken, pakt de datum van vandaag
Als je de factuur definitief maakt, gebruiken we vanaf deze versie de datum van 'vandaag'. Voorheen werd de conceptdatum gebruikt, maar het is natuurlijk een nieuwe factuur.

 

Documenten en Acties

Contactpersoon toevoegen Documenttemplate opleidingsdocent
Documenttemplate op de datagroep opleidingsdocent, kan je nu ook de leidinggevend als CC instellen.

 

Evaluatie

 

EvaluatieItem koppelen aan een opleiding

 

Nieuwe kolom
Lijst van opleidingsvragen kan je nu ook de opleidingsCode tonen.

 

Koppelingen

 

Meerdere aansluitingen koppeling e-learning, payment provider, en PE online
E-learning, payment providers en PE online kun je nu meerdere accounts van instellen. Voor het payment provider kun je dit in het opleidingsportaal filteren op opleidingssoort. (als je dit wil, informeer dan bij de helpdesk.) De e-learningsystemen Moodle en aNewSpring kun je kiezen bij het opleidingsonderdeel of soortonderdeel. En de PE online koppelingen kun je kiezen bij het maken van de actietemplates.

 

Bedrijven en personen

 

Nieuwe kolommen
Je kunt nu zien hoeveel personen er aan een afdeling of functie hangen.

 

Algemeen / kleine wijzigingen

 

Diverse bugjes opgelost:

 • Verdwenen scrollbars in samenvoegvelden drop downs gefikst
 • Snelzoeken gefikst
 • Retro weergave zijn de vorige volgende pijltjes visueel aangepast (waren nu niet zichtbaar)
 • Pdf factuur komt weer goed aan in Exact
 • Kopiëren opleidingen geoptimaliseerd

 

Performance verbeteringen
We verbeteren elke maand gebieden in Coachview die ons niet snel genoeg gaan.

 

Opleidingsportaal Coachview

 

Saldo personen van Contactpersoon / Leidinggevende
Saldo kun je laten zien van personeel, of de personen waarvan je contactpersoon bent. (leidinggevende of contactpersoon)

 

Spambeveiliging formulieren ingevoerd.

 

Naam van opleiding zichtbaar in opleidingsvraagmodule
In het portaal kun je op de plek waar je de opleidingsvragen weergeeft, nu ook de naam van aangevraagde opleidingen tonen.

 

Ready. Set. Go!

 • 27 juni: versie te testen in trainingsomgeving.
 • 29 juni: webinar nieuwe versie.
 • 4 juli: versie klaar voor dagelijks gebruik.

 

In de volgende versie:

Zet uw toekomstbril stevig op. Een vooruitblik naar de volgende versie:

 • Nog sterker maken beveiliging van emails en wachtwoorden.
 • Personen aanmaken en wijzigen vanuit Opleidingsportaal door contactpersoon.
 • Zoeken op het opleidingsportaal a la testlab (laadt even)
 • Standaard Acties en Documenttemplates, zodat je makkelijker aan de slag kan
 • En weer de nodige tickets

Tot snel!